این شامپو حاوی ماده موثره دی فنوترین می باشد که یک ماده ضدشپش فوق العاده قوی است و مورد تایید...