سشوار ۵۵۷۲ پاناسونیک به دلیل طراحی متفاوتش با دیگر سشوارها، نمونه ای از سشوارهای نیمه حرفه...