ضد جوش فوری و پوشاننده انواع جوش (سرسیاه ، سر سفید ، زیرپوستی و التهابی ) رنگدانه بژ و...