• ماندگاری بالا
  • ترکیب پذیری عالی
  • پیگمنت دهی بالا
  • رنگدانه های قوی
  • فینیش مات و براق